Componence Asset List

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden De site van 1nP is met de grootste zorg samengesteld. Zowel de op de site gepresenteerde informatie als de aangeboden... Lees verder
Bedankt Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst.   Team 1nP Lees verder
Bedankt! Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst.   Mocht daar naar aanleiding van je antwoorden reden toe zijn, dan zullen we... Lees verder
Cliëntenparticipatie Een van de drijfveren van 1nP is tevreden cliënten die goede zorg ontvangen; doelmatige zorg, van hoge kwaliteit. Het bewaken van kwaliteit en het... Lees verder
Cliëntenportal Graag vertellen wij u wat meer over de cliëntenportal, een handige online omgeving waar u veel informatie vindt. U kunt hier toegang toe krijgen... Lees verder
Crisis (Centrum) In geval van crisis kunt u tijdens kantooruren direct uw behandelaar bellen. U kunt hierover afspraken maken met uw behandelaar. Buiten kantooruren... Lees verder
Gun u zelf een vliegende start met uw eigen praktijk en kom naar de 1nP informatieavond! Uw eigen praktijk starten als zelfstandig ondernemer binnen de GGZ is een hele stap. Er komen veel zaken bij kijken, zoals het afsluiten van... Lees verder
Hoe werkt het? U kunt zich alleen aanmelden als behandelaar in de Specialistische ggz als u psychiater, klinisch psycholoog, psychotherapeut of GZ-psycholoog ... Lees verder
Introductie 1nP Stichting 1nP helpt u bij het vinden van de best passende professionals in de geestelijke gezondheidszorg. Wij werken in heel Nederland met... Lees verder
introduction Stichting 1nP is een landelijk netwerk van 600 zorg professionals in de geestelijke gezondheidszorg. 1nP werkt als instelling met lokale... Lees verder
Jeugdwet Gemeente zijn verantwoordelijk voor alle jeugdhulp (tot 18 jaar) inclusief jeugd ggz.   De gemeente waar de gezaghebbende woonachtig... Lees verder
Kind & Jeugd Ben je jonger dan 18 jaar en heb je een verwijzing? Dan kun je bij ons terecht voor een behandeling. Klik hier onder voor meer informatie of om... Lees verder
Klachten 1nP ziet klachten als een signalering om haar eigen werkprocessen te verbeteren. Op signalen van klanten willen wij zo snel mogelijk reageren.... Lees verder
Kwaliteitsstatuut Vanaf 1 januari 2017 is het Model Kwaliteitsstatuut GGZ van kracht. Het Kwaliteitsstatuut beschrijft de wijze waarop de integrale zorg voor u als... Lees verder
Medicatie Om een goede inschatting te kunnen maken hoe het met u gaat, is het van belang dat uw behandelaar op de hoogte is van uw medicijngebruik. Wilt u... Lees verder
Privacy Om u goed te kunnen behandelen is het nodig dat wij gegevens over u registreren en verwerken. Alle gegevens over u en uw behandeling worden... Lees verder
Richtlijn dossiervoering en richtlijnen GGZ De ‘richtlijn dossiervoering’ is een document waarin 1nP uitlegt wat er van een 1nP-professional verwacht wordt in de verschillende fasen van een... Lees verder
Vergoedingen Vanaf het moment dat er een hulpverlener bij uw zorgvraag betrokken wordt, worden er kosten gemaakt. Deze kosten worden vergoed uit het basispakket... Lees verder
Verwijsbrief U heeft voor behandeling wel altijd een verwijsbrief nodig van uw huisarts. Kinderen en jeugdigen mogen ook een verwijsbrief hebben van (het... Lees verder
Verwijzing volwassenen U heeft voor behandeling altijd een verwijsbrief nodig van uw huisarts. Uw huisarts bepaalt aan de hand van de ernst van uw problematiek... Lees verder
Volwassenen Uw behandelvraag is ons uitgangspunt. Zo kunt u bij ons op één plek eenvoudig terecht voor basis GGZ en specialistische GGZ. De behandeling... Lees verder
Vragenlijsten ROM: het meten van de voortgang van uw behandeling Voor, tijdens en aan het eind van uw behandeling meten wij uw klachten en problemen. Zo... Lees verder
Wachtlijst   Wachttijden volwassenen - laatste update:  11-12-2017 Alhoewel we binnen Stichting 1nP vrijwel zonder wachtlijst... Lees verder
Zoekopties