Stap 3: Behandelplan

Stap 3: Behandelplan

Nadat uw regiebehandelaar de intake met u heeft afgerond, wordt een intakeverslag en een behandelovereenkomst opgesteld. Daarin staat wat er met u aan de hand is, hoe dat vermoedelijk gekomen is, welke behandeling het beste bij u zou passen en welke hersteldoelen u heeft. Uiteraard is uw inbreng hier van belang. In het intakeverslag wordt (anoniem) met een aantal collega’s besproken en ter beoordeling voorgelegd. Hun instemming is medebepalend of de voorgestelde behandeling ook daadwerkelijk uitgevoerd mag worden. 1nP collega's beoordelen mede of de behandeling voldoet aan de landelijke ggz richtlijnen. U ontvangt een afschrift van de behandelovereenkomst. Als u bezwaar heeft, dan wordt er geen brief over de aanvang van de behandeling naar uw huisarts gestuurd. Het is van belang dat u dit tijdig aangeeft aan uw behandelaar.