Stap 1: Intake

Stap 1: Intake

Tijdens het eerste gesprek brengt u samen met uw behandelaar uw klachten en uw wensen tot verbetering in kaart. Ook wordt aandacht besteed aan uw anamnese (uw ziekte- geschiedenis), in ieder geval voor zover dat van belang is om uw klachten en problemen goed te kunnen begrijpen. Vaak zijn er meerdere gesprekken nodig om tot een goed behandelvoorstel te komen. Na het eerste intakegesprek krijgt u via de mail een eerste vragenlijst toegestuurd betreffende uw klachten. Deze vragenlijst wordt u gedurende uw behandeling vervolgens met regelmaat toegezonden.