Stap 3: Behandelplan

Stap 3: Behandelplan

Nadat uw regiebehandelaar de intake met u heeft afgerond, wordt een intakeverslag en een behandelplan opgesteld. Daarin staat wat er met u aan de hand is, hoe dat vermoedelijk gekomen is, welke behandeling het beste bij u zou passen en welke doelen daarmee bereikt zouden moeten worden. Uiteraard is uw inbreng hier van belang. In de Specialistische ggz wordt dit verslag (anoniem) met een aantal collega’s besproken en ter beoordeling voorgelegd. Hun instemming is medebepalend of de voorgestelde behandeling ook daadwerkelijk uitgevoerd mag worden. In de Basis ggz wordt het verslag ten minste met één collega besproken. 1nP collega's beoordelen mede of de behandeling voldoet aan de landelijke ggz richtlijnen. U ontvangt een afschrift van het behandelplan. Als u bezwaar heeft, dan wordt er geen brief over de aanvang van de behandeling naar uw huisarts gestuurd.