Stap 4: Behandeling

Stap 4: Behandeling

In de meeste gevallen betreft uw behandeling een aantal gesprekscontacten, dit kan aangevuld worden met behandelmodules die uw behandelaar voor u klaarzet binnen uw cliëntenportal (Karify). Soms kan uw behandelaar ook voor een therapievorm kiezen waarbij het accent niet direct op praten met elkaar ligt. Tijdens het verloop van uw behandeling wordt de voortgang regelmatig met u besproken. Zonodig wordt het behandelplan bijgesteld. In sommige gevallen vindt u of uw behandelaar het beter een collega te betrekken. In samenspraak met uw regiebehandelaar kunt u uw voorkeur kenbaar maken. Wanneer u en uw regiebehandelaar het niet eens zijn over de behandeling, dan kunt u altijd een 'second opinion' vragen. U mag dit doen bij een aangesloten zorgprofessional van 1nP, maar u bent ook vrij om dit bij een onafhankelijke persoon of instantie te doen. Onze zorgprofessionals zullen, als dat nodig is (en uiteraard alleen met uw toestemming) informatie verstrekken aan deze persoon of instantie.