Stap 5: Afsluiting

Stap 5: Afsluiting

Nadat er voldoende vooruitgang is geboekt, worden de behandelcontacten in overleg met u afgebouwd, volgt er een eindgesprek met uw regiebehandelaar en wordt uw dossier gesloten. Als u akkoord gaat, wordt uw huisarts kort geïnformeerd over het behandeltraject en de bereikte resultaten.