Ggz voor volwassenen

Ggz voor volwassenen

 

 

 

Cliëntgericht

De kracht van 1nP is dat de zorgprofessionals multidisciplinair samenwerken. Dit betekent dat verschillende specialisten meedenken en meewerken bij uw behandeling. Uw hulpvraag is hierbij ons uitgangspunt. Onze professionele deskundigheid is uw garantie voor kwaliteit. Wij houden zoveel mogelijk rekening met uw wensen, ook als het gaat om de dagen en tijden waarop u afspraken met onze zorgprofessionals kunt maken. Zij volgen de landelijke ggz standaarden.

 

Inschrijven en hulp aanvragen

U heeft voor behandeling altijd een geldige verwijsbrief nodig van uw huisarts. 
Als u zich digitaal aanmeldt, dan wordt u gevraagd uw verwijsbrief te uploaden. Zorg dat u deze al hebt gescand voordat u het aanmeldformulier opent. Een duidelijke foto mag ook, controleer dan op uw computer of de tekst leesbaar is. Heeft u nog geen verwijsbrief? Dan kunt u deze verwijsbrief voor volwassenen als voorbeeld meenemen naar uw huisarts.

 

Identificatieplicht

Zorgkosten worden in Nederland alleen vergoed als u zich kunt legitimeren. Als u zich straks aanmeldt, moet u daarom het nummer van uw ID-kaart, paspoort of rijbewijs invullen. U neemt uw identiteitsbewijs ook mee naar uw eerste afspraak.

Vergoeding

De behandeling wordt vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering.

Uitsluitingscriteria

In een aantal gevallen kunnen wij u geen zorg verlenen:

  • Wanneer er sprake is van ernstige verslavingsproblematiek
  • Wanneer er sprake is van problematiek op het gebied van forensische zorg
  • Wanneer er sprake is van een klinische zorgvraag (regelmatige opname en/of time out

In deze gevallen kunt u zich beter wenden tot één van de zorgbedrijven binnen Parnassia Groep die in deze zorgsoorten gespecialiseerd is. Zie hiervoor hun website.

 

 

Verandering bekostiging

Stappenplan

Stappenplan

Een behandeling bestaat uit een aantal vaste stappen. Onze zorgprofessionals werken volgens de landelijke zorgstandaarden, net zoals alle andere onderdelen van Parnassia Groep. Wilt u weten hoe een behandeling via 1nP verloopt? Klik dan hieronder op ‘Stap 1: Intake.

  1. Intake
  2. Onderzoek 
  3. Behandelplan
  4. Behandeling
  5. Afsluiting
  6. Heraanmelding (optioneel)