Volwassenen

Met een verwijzing van uw huisarts kunt u bij ons terecht voor zowel Basis ggz als Specialistische ggz. De behandeling wordt vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering.

 

Cliëntgericht

De kracht van 1nP is dat de zorgprofessionals, waar nodig, multidisciplinair samenwerken rondom één cliënt. Uw hulpvraag is ons uitgangspunt. Onze professionele deskundigheid is uw garantie voor kwaliteit. Wij houden zoveel mogelijk rekening met uw wensen, ook ten aanzien van de dagen en tijden waarop u afspraken met onze zorgprofessionals kunt maken. Zij volgen de landelijke ggz richtlijnen.

Uitsluitingscriteria

In een aantal gevallen kunnen wij u geen zorg verlenen:

  • Wanneer er sprake is van ernstige verslavingsproblematiek
  • Wanneer er sprake is van problematiek op het gebied van forensische zorg
  • Wanneer er sprake is van een klinische zorgvraag (regelmatige opname en/of time out)

In deze gevallen kunt u zich beter wenden tot een van de zorgbedrijven binnen Parnassia Groep die in deze zorgsoorten gespecialiseerd is (www.parnassiagroep.nl)  

Stappenplan

Een behandeling bestaat uit een aantal vaste stappen. Onze zorgprofessionals voeren de behandeling uit conform de kwaliteitsstandaarden van de Parnassia Groep (PsyQ en Indigo). Met deze informatie krijgt u een goed beeld van hoe een behandeling via 1nP verloopt.

  1. Intake
  2. Onderzoek
  3. Behandelplan
  4. Behandeling
  5. Afsluiting
  6. Heraanmelding (optioneel)