Ggz voor volwassenen

Ggz voor volwassenen

 

Met een verwijzing van uw huisarts kunt u bij ons terecht voor zowel basis ggz als specialistische ggz. De behandeling wordt vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering.

 

Cliëntgericht

De kracht van 1nP is dat de zorgprofessionals multidisciplinair samenwerken. Dit betekent dat verschillende specialisten meedenken en meewerken bij uw behandeling. Uw hulpvraag is hierbij ons uitgangspunt. Onze professionele deskundigheid is uw garantie voor kwaliteit. Wij houden zoveel mogelijk rekening met uw wensen, ook als het gaat om de dagen en tijden waarop u afspraken met onze zorgprofessionals kunt maken. Zij volgen de landelijke ggz standaarden.

 

Inschrijven en hulp aanvragen

U heeft voor behandeling altijd een verwijsbrief nodig van uw huisarts. Uw huisarts bepaalt aan de hand van de ernst van uw problematiek welke vorm van geestelijke gezondheidszorg u nodig heeft: basis ggz of specialistische ggz. Deze vorm van zorg dient de huisarts op uw verwijsbrief aan te geven. De huisarts geeft ook aan waarom deze zorg nodig is.

 

Als u zich digitaal aanmeldt, dan wordt u gevraagd uw verwijsbrief te uploaden. Zorg dat u deze al hebt gescand voordat u het aanmeldformulier opent. Een duidelijke foto mag ook, controleer dan op uw computer of de tekst leesbaar is. Heeft u nog geen verwijsbrief? Dan kunt u deze verwijsbrief voor volwassenen als voorbeeld meenemen naar uw huisarts.

 

Identificatieplicht

Zorgkosten worden in Nederland alleen vergoed als u zich kunt legitimeren. Als u zich straks aanmeldt, moet u daarom het nummer van uw ID-kaart, paspoort of rijbewijs invullen. U neemt uw identiteitsbewijs ook mee naar uw eerste afspraak.

 

Uitsluitingscriteria

In een aantal gevallen kunnen wij u geen zorg verlenen:

  • Wanneer er sprake is van ernstige verslavingsproblematiek
  • Wanneer er sprake is van problematiek op het gebied van forensische zorg
  • Wanneer er sprake is van een klinische zorgvraag (regelmatige opname en/of time out)

In deze gevallen kunt u zich beter wenden tot een van de zorgbedrijven binnen Parnassia Groep die in deze zorgsoorten gespecialiseerd is. Zie hiervoor hun website.

Verandering bekostiging

LET OP: Met ingang van 1 januari 2022 gaat de bekostiging voor de zorg in de geestelijke gezondheidszorg veranderen. Dit betekent dat 1nP op 31 december 2021 verplicht is alle lopende dossiers af te sluiten en deze te factureren bij de zorgverzekeraar. Lees hier meer.

Stappenplan

Stappenplan

Een behandeling bestaat uit een aantal vaste stappen. Onze zorgprofessionals werken volgens de landelijke zorgstandaarden, net zoals alle andere onderdelen van Parnassia Groep. Wilt u weten hoe een behandeling via 1nP verloopt? Klik dan hieronder op ‘Stap 1: Intake.

  1. Intake
  2. Onderzoek
  3. Behandelplan
  4. Behandeling
  5. Afsluiting
  6. Heraanmelding (optioneel)