Voor Verwijzers

Voor Verwijzers

U heeft een patiënt met een psychisch probleem tegenover u. Als verwijzer bepaalt u aan de hand van de ernst van het probleem welke vorm van geestelijke gezondheidszorg uw patiënt nodig heeft. Verwijst u voor behandeling naar 1nP, dan is uw patiënt verzekerd van op de persoon afgestemde hoogwaardige psychische of psychiatrische behandeling.

 

Corona

Ten tijde van Corona zullen ook onze behandelaren de RIVM-maatregelen in acht nemen. Daar waar mogelijk zullen de intakes en behandelingen digitaal plaatsvinden in een beschermde omgeving het cliëntenportaal. Daar waar digitaal behandelen niet mogelijk is kan uw patiënt ook face-to-face gezien worden.

 

Zo verwijst u

U geeft op uw verwijsbrief aan welke vorm van zorg uw patiënt nodig heeft. Het is van belang dat uw patiënt zich digitaal bij ons aanmeldt. Een voordeel voor patiënten is dat zij bij 1nP zelf een regiebehandelaar kunnen kiezen en dat 1nP nagenoeg geen wachtlijsten kent.

 

Cliënten hebben de regie

1nP gelooft in de kracht van de cliënt. Daarom heeft bij 1nP de cliënt zoveel mogelijk zelf de regie, waarbij de zorgprofessional de cliënt coacht bij zijn specifieke zorgvraag en dus in zijn herstel. U wordt als verwijzer gedurende het hersteltraject van uw patiënt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
 

Moderne ggz

Voor de coaching en het volgen van het hersteltraject maken we gebruik van ons cliëntenportaal. Dit systeem bestaat uit diverse digitale middelen die passen in het toekomstbeeld van de ggz. Dat is ook een van de unieke eigenschappen van 1nP: we werken landelijk met succes in de voorhoede van de gedigitaliseerde zorgmarkt.

 

Steun van Parnassia Groep

1nP behandelt alle volwassenen en ouderen. De afgelopen twee jaar hebben bijna 5.000 huisartsen de geestelijke gezondheidszorg van hun patiënten aan 1nP toevertrouwd. Een bijkomend voordeel voor u als verwijzer en uw patiënt is dat 1nP onderdeel uitmaakt van Parnassia Groep, waardoor veel kennis in huis is. Hierdoor zijn onze cliënten altijd verzekerd van actuele en effectieve behandelingen. Parnassia Groep heeft contracten met alle zorgverzekeraars.