Voor Verwijzers

Voor Verwijzers

U heeft een cliënt met een psychisch probleem tegenover u. Als verwijzer bepaalt u aan de hand van de ernst van het probleem welke vorm van geestelijke gezondheidszorg uw cliënt nodig heeft. Verwijst u voor behandeling naar 1nP, dan is de cliënt verzekerd van op de persoon afgestemde hoogwaardige psychische of psychiatrische behandeling.

 

Zo verwijst u

U geeft op uw verwijsbrief aan welke vorm van zorg uw cliënt nodig heeft. Als u wilt, kunt u uw verwijzing ook aan ons e-mailen via Zorgmail. Het is van belang dat uw cliënt zich ook digitaal bij ons aanmeld. Een voordeel voor cliënten is dat zij bij 1nP zelf een regiebehandelaar kunnen kiezen en dat 1nP nagenoeg geen wachtlijsten kent.

 

Cliënten hebben de regie

1nP gelooft in de kracht van de cliënt. Daarom heeft bij 1nP de cliënt zoveel mogelijk zelf de regie, waarbij de zorgprofessional de cliënt coacht bij zijn specifieke zorgvraag en dus in zijn herstel. U wordt als verwijzer gedurende het hersteltraject van de cliënt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
 

Moderne ggz

Voor de coaching en het volgen van het hersteltraject maken we gebruik van ons cliëntenportaal Karify. Dit systeem bestaat uit diverse digitale middelen die passen in het toekomstbeeld van de ggz. Dat is ook een van de unieke eigenschappen van 1nP: we werken landelijk met succes in de voorhoede van de gedigitaliseerde zorgmarkt.

 

Steun van Parnassia Groep

1nP behandelt alle doelgroepen. De afgelopen twee jaar hebben bijna 5.000 huisartsen de geestelijke gezondheidszorg van hun cliënten aan 1nP toevertrouwd. Een bijkomend voordeel voor u als verwijzer en uw cliënt is dat 1nP onderdeel uitmaakt van Parnassia Groep, waardoor veel kennis in huis is. Hierdoor zijn onze cliënten altijd verzekerd van actuele en effectieve behandelingen. Parnassia Groep heeft contracten met alle zorgverzekeraars en met een groot deel van de gemeenten.