Verwijzers

U heeft een patiënt met een psychisch probleem tegenover u. Als verwijzer bepaalt u aan de hand van de ernst van het probleem welke vorm van geestelijke gezondheidszorg uw patiënt nodig heeft. Verwijst u voor behandeling naar 1nP, dan is de patiënt verzekerd van op de persoon afgestemde hoogwaardige psychische of psychiatrische behandeling.


1nP gelooft in de kracht van de patiënt. Daarom heeft bij 1nP de patiënt de regie, waarbij de zorgprofessional de patiënt coacht bij zijn specifieke zorgvraag en dus in zijn herstel. Daarin maken we gebruik van een breed palet aan eigentijdse en digitale middelen (Karify), die passen in een toekomstbeeld van de ggz van morgen. Dat is ook een van de unieke eigenschappen van 1nP; we werken landelijk nog altijd met succes in de voorhoede van de gedigitaliseerde zorgmarkt.  

De relatie patiënt-zorgprofessional staat centraal, in samenspraak kan de mate van zelfregie worden bepaald. De verwijzer wordt gedurende het hersteltraject van de patiënt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen daarin.

     

1nP behandelt alle doelgroepen. De afgelopen twee jaar hebben bijna 5000 huisartsen de ggz zorg van hun patiënten aan 1nP toevertrouwd. Als bijkomend voordeel voor u als verwijzer en patiënt is dat 1nP onderdeel uitmaakt van Parnassia Groep waardoor veel kennis in huis is. Hierdoor zijn onze patiënten altijd verzekerd van actuele en effectieve behandelingen.


Verwijzing

U geeft op uw verwijsbrief aan welke vorm van zorg uw patiënt nodig heeft. Als u wilt kunt u uw verwijzing ook aan ons mailen via Zorgmail. Uw patiënt kan zich ook digitaal bij ons aanmelden. Een voordeel voor uw patiënt is dat deze bij 1nP zelf een regiebehandelaar kan kiezen en dat 1nP nagenoeg geen wachtlijsten kent

Parnassia Groep heeft contracten met alle zorgverzekeraars en met een groot deel van de gemeenten.


Spreken deze uitgangspunten/onze aanpak u aan? Op deze website leest u meer over ons. Voor meer informatie klik hier.