Vragenlijsten

ROM: het meten van de voortgang van uw behandeling

 

Wij meten de voortgang van uw behandeling met behulp van vragenlijsten. De vragen gaan onder andere over uw klachten en problemen. De uitnodiging met daarin de link naar de ROM-vragenlijsten krijgt u via de e-mail na het eerste intakegesprek. U krijgt de online vragenlijsten gedurende uw behandeling vervolgens, in overleg met uw behandelaar, met regelmaat toegezonden. Uw behandelaar bespreekt de resultaten van de metingen met u tijdens uw volgende behandelafspraak.

Door het vergelijken van de resultaten van de verschillende metingen, kunt u na verloop van tijd duidelijk zien of er verbetering is opgetreden met betrekking tot uw klachten en problemen. Samen bespreekt u hoe uw behandeling verloopt. Uw behandelaar stelt, in overleg met u, de behandeling bij als dat nodig is.​​​​​​​

 

De uitslagen van de metingen nemen wij op in uw dossier en behandelen wij vertrouwelijk. Alleen medewerkers die direct bij uw behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot deze informatie.

 

 

CQi: het meten van uw tevredenheid

1nP hecht veel waarde aan uw mening. Door continu onderzoek te doen naar de tevredenheid onder cliënten kan onze organisatie zich verbeteren, hiervoor maken we gebruik van de CQ-index. De afkorting CQI staat voor Consumer Quality index. Aan het eind van uw zorgtraject krijgt u daarom naast een laatste ROM-meting ook de CQI vragenlijst toegestuurd. Jaarlijks maken we van alle geanonimiseerde vragenlijst een rapportage, waarom we benoemen wat goed gaat en wat mogelijk beter kan.

 

Onze cliënten waarderen de behandeling die ze van 1nP zorgprofessionals hebben gekregen met een rapportcijfer 8,6.

 

Natuurlijk kunt u ook uw mening kwijt op Zorgkaart Nederland. Zo help u ook andere cliënten bij het maken van hun keuze.

 

Algemeen

Regelmatig kunnen er vanaf uw aanmelding en tijdens uw behandeling bij 1nP e-mailberichten aan u verstuurd worden. Mogelijk kunnen deze berichten in uw spam box terechtkomen. Wees hier alert op.

Mocht u de ROM vragenlijsten willen stopzetten dan kunt u dit aangeven bij uw behandelaar die het de geautomatiseerde mailing kan uitschakelen.