Vragenlijsten Vragenlijsten

Nadat u zich heeft ingeschreven ontvangt u een vragenlijst over uw klachten die de reden zijn voor uw aanmelding. Naast de verwijsbrief geeft deze door u ingevulde vragenlijst de behandelaar een beter beeld van wat voor soort behandeling u nodig heeft. Na het eerste intakegesprek krijgt u vervolgens via de e-mail nog een vragenlijst toegestuurd betreffende uw klachten. Deze tweede vragenlijst wordt u gedurende uw behandeling vervolgens met regelmaat toegezonden. De gegevens van die vragenlijsten geven u en uw behandelaar inzicht in de voortgang en het resultaat van de behandeling.

Regelmatig kunnen er vanaf uw aanmelding en tijdens uw behandeling bij 1nP e-mailberichten aan u verstuurd worden. Mogelijk kunnen deze berichten in uw spam box terechtkomen. Wees hier alert op.

Aan het eind van uw zorgtraject voert 1nP een cliëntervaringenonderzoek uit. Onze cliënten waarderen de behandeling die ze van 1nP zorgprofessionals hebben gekregen met een rapportcijfer 8,3.