Vragenlijsten

ROM: het meten van de voortgang van uw behandeling

Voor, tijdens en aan het eind van uw behandeling meten wij uw klachten en problemen. Zo kunt u zien of uw klachten verminderen en kunnen wij het effect van uw behandeling volgen. Het herhaald meten van uw klachten en problemen noemen wij ROM. Dit staat voor Routine Outcome Monitoring. Alle ggz instellingen in Nederland doen deze ROM-metingen.

 

Wij meten de voortgang van uw behandeling met behulp van vragenlijsten. De vragen gaan onder andere over uw klachten en problemen. De uitnodiging met daarin de link naar de ROM-vragenlijsten krijgt u via de e-mail na het eerste intakegesprek. U ontvangt de online vragenlijsten gedurende uw behandeling vervolgens met regelmaat toegezonden. Uw behandelaar bespreekt met u de resultaten van de metingen tijdens uw volgende behandelafspraak. Door het vergelijken van de resultaten van de verschillende metingen, kunt u na verloop van tijd duidelijk zien welke klachten en problemen minder zijn geworden en welke niet. Samen bespreekt u hoe uw behandeling verloopt. Uw behandelaar stelt de behandeling bij als dat nodig is.

 

De uitslagen van de metingen nemen wij op in uw dossier en behandelen wij vertrouwelijk. Alleen medewerkers die direct bij uw behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot deze informatie.

 

 

CQi: het meten van uw tevredenheid

1nP hecht veel waarde aan uw mening. Door continu onderzoek te doen naar de tevredenheid onder cliënten kan onze organisatie zich verbeteren, hiervoor maken we gebruik van de CQ-index. De afkorting CQi staat voor Consumer Quality index. Aan het eind van uw zorgtraject voert 1nP dit cliëntervaringenonderzoek uit. De resultaten van de metingen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, zodat we in de toekomst ook andere mensen kunnen helpen. De gegevens verwerken wij anoniem. Dat betekent dat uw naam nergens op staat. Wilt u niet dat wij uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek gebruiken? Zeg dit dan tegen uw behandelaar.

 

Onze cliënten waarderen de behandeling die ze van 1nP zorgprofessionals hebben gekregen met een rapportcijfer 8,6.

 

Natuurlijk kunt u ook uw mening kwijt op Zorgkaart Nederland. Zo help u ook andere cliënten bij het maken van hun keuze.

 

Algemeen

Regelmatig kunnen er vanaf uw aanmelding en tijdens uw behandeling bij 1nP e-mailberichten aan u verstuurd worden. Mogelijk kunnen deze berichten in uw spam box terechtkomen. Wees hier alert op.