Vragenlijsten

Zorgvraagtypering

Uw zorgverlener legt een zorgvraagtype vast met behulp van een HoNOS+ vragenlijst. Het zorgvraagtype geeft informatie over uw zorgvraag. Uw zorgverlener kan die bijvoorbeeld gebruiken bij het opstellen van een behandelplan. Het zorgvraagtype bepaalt niet de prijs van de behandeling, maar de zorgprestaties die u krijgt bepalen dit. Soms bepaalt uw zorgverlener tijdens de behandeling opnieuw het zorgvraagtype om verandering duidelijk te maken. Het zorgvraagtype vindt u terug op de rekening.

Vanaf 1 juli 2023 gaat de verplichting door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in dat deze de antwoorden op HONOS-vragenlijsten zonder toestemming van de cliënt door zorgaanbieders aangeleverd wil krijgen. Na 1 juli 2023 moeten de GGZ-zorgaanbieders genoemde gegevens opsturen die gaan over de periode 1 julie 2022 tot 1 juli 2023.

De NZa verwerkt deze informatie ten behoeve van het verbeteren van de zorgvraagtypering. De gegevens bevatten informatie op patiëntniveau maar zonder direct indentificeerbare kenmerken zoals naam, (pseudo-)BSN, geslacht, geboortedatum, woonplaats, postcode, zorgtrajectnummer en type consult. De NZa behandelt deze gegevens als bijzondere persoonsgegevens. Zie ook het nieuwsbericht over het oordeel van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Routine Outcome Monitoring (ROM): het meten van de voortgang van uw behandeling

Wij meten de voortgang van uw behandeling met behulp van vragenlijsten. De vragen gaan onder andere over uw klachten en problemen. De uitnodiging met daarin de link naar de ROM-vragenlijsten krijgt u via de e-mail na het eerste intakegesprek. U krijgt vervolgens de online vragenlijsten gedurende uw behandeling vervolgens, in overleg met uw behandelaar, met regelmaat toegezonden.  Uw behandelaar bespreekt de resultaten van de metingen met u tijdens uw volgende behandelafspraak.

Door het vergelijken van de resultaten van de verschillende metingen, kunt u na verloop van tijd duidelijk zien of er verbetering is opgetreden met betrekking tot uw klachten en problemen. Samen bespreekt u hoe uw behandeling verloopt. Uw behandelaar stelt, in overleg met u, de behandeling bij als dat nodig is.

De uitslagen van de metingen nemen wij op in uw dossier en behandelen wij vertrouwelijk. Alleen medewerkers die direct bij uw behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot deze informatie.

Consumer Quality index (CQi): het meten van uw tevredenheid

1nP hecht veel waarde aan uw mening. Door continu onderzoek te doen naar de tevredenheid onder cliënten kan onze organisatie zich verbeteren, hiervoor maken we gebruik van de CQ-index. Aan het eind van uw zorgtraject krijgt u daarom naast een laatste ROM-meting ook de CQi vragenlijst toegestuurd. 
Jaarlijks maakt 1nP van alle geanonimiseerde vragenlijst een rapportage, waarin we benoemen wat goed gaat en wat mogelijk beter kan. 
 
Onze cliënten waarderen de behandeling die ze van 1nP zorgprofessionals hebben gekregen met een rapportcijfer 8,6.
 
Natuurlijk kunt u ook uw mening kwijt op Zorgkaart Nederland. Zo helpt u ook andere cliënten bij het maken van hun keuze.

Algemeen

Regelmatig kunnen er vanaf uw aanmelding en tijdens uw behandeling bij 1nP e-mailberichten aan u verstuurd worden. Mogelijk kunnen deze berichten in uw spam box terechtkomen. Wees hier alert op.

Mocht u de ROM vragenlijsten willen stopzetten dan kunt u dit aangeven bij uw behandelaar die de geautomatiseerde mailing kan uitschakelen.