Verwijzing Volwassenen Verwijzing Volwassenen

U heeft voor behandeling altijd een verwijsbrief nodig van uw huisarts. Uw huisarts bepaalt aan de hand van de ernst van uw problematiek welke vorm van geestelijke gezondheidszorg u nodig heeft: Basis ggz of Specialistische ggz. Deze vorm van zorg dient de huisarts op uw verwijsbrief aan te geven. De huisarts geeft ook aan waarom deze zorg nodig is.

Wanneer u zich straks digitaal aanmeldt, dan wordt u gevraagd uw verwijsbrief te uploaden. Zorg dat u deze al heeft ingescand voordat u het aanmeldformulier opent. Mocht u nog geen verwijsbrief hebben, dan kunt u deze verwijsbrief voor volwassenen als voorbeeld meenemen.

 

Verwijzing Kinderen en Jeugdigen (tot 18 jaar)

Je hebt voor behandeling altijd een geldige verwijzing nodig. Dit kan zijn van de huisarts, maar ook van de gemeente. Op de verwijzing moet wel staan om welke zorg het gaat en in welke tijd je deze zorg moet gaan krijgen.

Wanneer je je straks digitaal aanmeldt, dan wordt je gevraagd de verwijzing te uploaden. Zorg dat je deze al hebt ingescand voordat je het aanmeldformulier opent. Mocht je nog geen verwijsbrief hebben, dan kunt u deze verwijsbrief voor Kinderen en jeugdigen  als voorbeeld meenemen naar jouw huisarts.