Verwijzing Volwassenen

U heeft voor behandeling altijd een geldige verwijsbrief nodig van uw huisarts. Uw huisarts bepaalt aan de hand van de ernst van uw problematiek welke vorm van geestelijke gezondheidzorg u nodig heeft. De huisarts dient op uw verwijsbrief aan te geven voor welke zorg u behandeling nodig heeft en waarom. 

 

Wanneer u zich straks digitaal aanmeldt, dan wordt u gevraagd uw verwijsbrief te uploaden. Zorg dat u deze al heeft ingescand voordat u het aanmeldformulier opent. Mocht u nog geen verwijsbrief hebben, dan kunt u deze verwijsbrief voor volwassenen als voorbeeld meenemen naar uw huisarts.

Identificatieplicht

Om zorg vergoed te krijgen geldt er in Nederland een identificatieplicht. De identificatieplicht geldt voor alle zorg die wordt verleend in ziekenhuizen en poliklinieken, of specialistische zorg die in een zelfstandig behandelcentrum wordt gegeven. De identificatieplicht is bedoeld om fraude te voorkomen. Wanneer u zich via de website van 1nP aanmeldt, dient u het nummer van uw identiteitsbewijs in te vullen. Wanneer u voor uw eerste afspraak naar een 1nP zorgprofessional gaat, moet u uw (geldig) paspoort, een Europese identiteitskaart of een rijbewijs meenemen. Uw behandelaar zal hier naar vragen.