Verwijzing Volwassenen

U heeft voor behandeling altijd een geldige verwijsbrief nodig van uw huisarts. Uw huisarts geeft op de verwijsbrief de ernst van uw problematiek aan. De huisarts zal dit vaak doen in termen Basis ggz of Specialistische ggz, waarbij Basis ggz staat voor lichte tot matige psychische problemen en Specialistische ggz voor zwaardere problemen. De huisarts geeft ook aan waarom deze zorg nodig is.

 

Wanneer u zich straks digitaal aanmeldt, dan wordt u gevraagd uw verwijsbrief te uploaden. Zorg dat u deze al heeft ingescand voordat u het aanmeldformulier opent. Mocht u nog geen verwijsbrief hebben, dan kunt u deze verwijsbrief voor volwassenen als voorbeeld meenemen naar uw huisarts.

Identificatieplicht

Om zorg vergoed te krijgen geldt er in Nederland een identificatieplicht. De identificatieplicht geldt voor alle zorg die wordt verleend in ziekenhuizen en poliklinieken, of specialistische zorg die in een zelfstandig behandelcentrum wordt gegeven. De identificatieplicht is bedoeld om fraude te voorkomen. Wanneer u zich via de website van 1nP aanmeldt, dient u het nummer van uw identiteitsbewijs in te vullen. Wanneer u voor uw eerste afspraak naar een 1nP zorgprofessional gaat, moet u uw (geldig) paspoort, een Europese identiteitskaart of een rijbewijs meenemen. Uw behandelaar zal hier naar vragen.