Verwijzing Verwijzing

U heeft voor behandeling wel altijd een verwijsbrief nodig van uw huisarts. Uw huisarts bepaalt aan de hand van de ernst van uw problematiek welke vorm van geestelijke gezondheidszorg u nodig heeft: Basis ggz of specialistische ggz. Deze vorm van zorg dient de huisarts op uw verwijsbrief aan te geven. De huisarts geeft ook aan waarom deze zorg nodig is. Kinderen en jeugdigen mogen ook een verwijsbrief hebben van (het wijkteam van) de gemeente. 

Wanneer u zich straks digitaal aanmeldt, dan wordt u gevraagd uw verwijsbrief te uploaden. Zorg dat u deze al heeft ingescand voordat u het aanmeldformulier opent. Mocht u nog geen verwijsbrief hebben, dan kunt u deze verwijsbrief als voorbeeld meenemen naar uw huisarts.