Verandering bekostiging ggz per 1-1-2022

Vergoeding

Vanaf het moment dat er een hulpverlener bij uw zorgvraag betrokken wordt, worden er kosten gemaakt. Deze kosten worden vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Denkt u hierbij ook aan uw eigen risico. Er wordt aanspraak gemaakt op het eigen risico van het jaar waarin uw behandeling start. Indien u een verwijzing voor de specialistische GGZ heeft, wordt er een DBC-factuur* naar uw verzekeraar gestuurd. In de Basis GGZ gaat het om een product-factuur*.  In de GGZ is vanuit de zorgverzekeringswet is geen andere facturatievorm toegestaan.

 

Stichting 1nP maakt onderdeel uit van de Parnassia Groep. Op de factuur die wij aan de betalende instantie sturen, staat niet de naam 1nP vermeld, maar de organisatienaam, ‘Parnassia Groep’. Parnassia Groep heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland contract afspraken.

 

Uitzonderingen:

Enkele behandelaren bij 1nP nemen vanwege samenloop van contracten geen verzekerden van VGZ (en hun labels) aan. Als dit voor de professional van uw voorkeur het  geval is, ontvangt u een mailbericht en zullen wij u vervolgens actief ondersteunen bij het vinden van een alternatief.

 

*Voetnoot:

DBC factuur: er wordt gefactureerd in staffels volgens de specificaties van de NZA.

BGGZ producten: De NZA heeft een 4 tal producten gespecificeerd met bijbehorende tarieven. U krijgt hier meer informatie over wanneer u zich bij ons aanmeldt (u kunt dan op grond van deze informatie de betalingsvoorwaarden wel of niet accorderen)
Aan het eind van uw behandeling ontvangt u van ons in uw Karify account een overzicht van de gesprekken die u heeft gehad en wat voor DBC/ product we zullen declareren bij uw verzekeraar.

 

​​​​​​​Uitgebreidere informatie betreffende de leveringsvoorwaarden van de zorg vind u hier: leveringsvoorwaarden van Stichting 1nP

 

Verandering bekostiging GGZ per 1-1-2022

LET OP: Met ingang van 1 januari 2022 gaat de bekostiging voor de zorg in de geestelijke gezondheidszorg veranderen. Dit betekent dat 1nP op 31 december 2021 verplicht is alle lopende dossiers af te sluiten en deze te factureren bij de zorgverzekeraar.

U krijgt dan van uw zorgverzekeraar een overzicht van uw Eigen Risico over 2021 waar deze factuur op staat vermeld. Wanneer uw Eigen Risico over 2021 nog niet (volledig) was verbruikt, zal dit alsnog verrekend worden.

 

Zo kunnen alle zorgaanbieders in januari 2022 starten met het nieuwe bekostigingssysteem. Op het moment dat uw zorg in 2022 doorloopt, zal deze onder de nieuwe bekostigingssystematiek, het zogenaamde Zorgprestatiemodel, gaan vallen. Een van de grote veranderingen is dat u maandelijks een overzicht van de zorgkosten ontvangt van uw zorgverzekeraar. In deze nieuwe systematiek dient 1nP maandelijks de zorg in rekening i.p.v. eens per jaar bij het afsluiten van een zorgtraject. Een van de voordelen hiervan is dat u makkelijk kunt zien welke zorg u heeft gehad in de voorgaande maand. Een van de nadelen is dat u vanaf 1 januari 2022 opnieuw start met het aanspreken van het Eigen Risico 2022 en hierdoor dus mogelijk over 1 zorgtraject 2 keer Eigen Risico betaalt.

 

Als zorginstelling betreuren wij dit zeer, maar kunnen hier niets aan veranderen. We willen u wel graag goed informeren. Mocht u hier vragen over hebben, neem gerust contact op met uw zorgverzekeraar of met uw zorgverlener.

 

NB: Voor de basisverzekering heeft elke volwassene een verplicht eigen risico van €385,00 per jaar in 2021. Dit is een minimaal jaarlijks wettelijk vastgesteld bedrag en afhankelijk van de door uw gekozen ziektekostenverzekering kan dit bedrag hoger zijn. Dat betekent dat je de eerste €385,00 die je aan zorgkosten maakt, zelf moet betalen. Dit geldt dus voor alle zorgkosten, behalve voor de huisarts, die u in 2021 maakt, niet uitsluitend de ggz kosten. Nadat je het eigen risico betaald hebt worden de ggz kosten volledig vergoed. Wanneer u in behandeling bent bij 1nP dan zal de zorgverzekeraar het verplicht eigen risico dus met u verrekenen, tenzij u deze al eerder in het jaar heeft betaald voor andere zorg.

 

Belangrijke aanvulling eigen risico vind u hier.