Verandering bekostiging ggz per 1-1-2022

Vergoeding

Vergoeding

Parnassia Groep, waaronder Stichting 1nP valt, zorgt ervoor dat er elk jaar een contract is met alle zorgverzekeraars. Uw behandeling valt hierdoor onder ‘gecontracteerde zorg’ en wordt hierdoor vergoed vanuit uw basisverzekering. U kunt wel een rekening van uw zorgverzekeraar ontvangen in verband met het eigen risico.

Uw behandeling in de ggz bestaat uit verschillende onderdelen, waarbij de belangrijkste de gesprekken (consulten) zijn met uw behandelaar, maar ook andere manieren van contact met uw behandelaar vallen hier natuurlijk onder (denk hierbij bijvoorbeeld aan mail contact). Al deze onderdelen heten 'zorgprestaties'.

Deze zorgprestaties  worden door Parnassia Groep namens 1nP bij uw zorgverzekeraar ingediend door middel van een factuur. Zo is voor u duidelijk voor welke zorg u of uw zorgverzekeraar betaalt.

Uitzonderingen

Enkele behandelaren bij 1nP nemen vanwege samenloop van contracten geen verzekerden van CZ, OHRA en Nationale Nederlanden aan en diens sublabels. Als dit voor de  behandelaar van uw voorkeur het geval is, ontvangt u een e-mailbericht en zullen wij u vervolgens actief ondersteunen bij het vinden van een andere behandelaar.

Planning = Realisatie

Bij 1nP hanteren wij het principe ‘Planning = Realisatie’. Dit betekent dat uw behandelaar de afspraken inplant in zijn/haar agenda en u deze kunt zien in uw cliëntenportaal. 1nP gaat ervanuit dat deze geplande tijd ook besteed wordt aan uw afspraak (consult).

Als de afspraak 15 minuten of meer van deze geplande tijd is afgeweken, dan moet uw behandelaar deze afspraak aanpassen, zodat er niet te veel of te weinig tijd gefactureerd wordt bij uw zorgverzekeraar. Het is wettelijk geregeld dat afwijkingen minder dan 15 minuten niet aangepast hoeven te worden.

Als u op één dag meerdere keren contact heeft gehad met uw behandelaar (bijvoorbeeld omdat u sms-, of chatberichten heeft uitgewisseld) mag dit als 1 consult worden vastgelegd op die dag. U kunt alle geplande afspraken zien in het cliëntenportaal.

No-show

Als u niet op de afspraak kan komen is het belangrijk dat u dit laat weten aan uw behandelaar. Het is fijn als u dit ten minste 24 uur voor een geplande afspraak doet. Anders is er sprake van no-show en mag uw behandelaar aan 1nP vragen om aan u een rekening te sturen van € 75,-

Uw factuur

Stichting 1nP maakt onderdeel uit van Parnassia Groep. Op de factuur die wij aan uw verzekeraar sturen, staat niet de naam 1nP vermeld, maar de organisatienaam ‘Parnassia Groep’. Parnassia Groep heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland contractafspraken.

U kunt de factuur gemakkelijk controleren omdat u precies kunt zien wie u tijdens een afspraak (consult) heeft gesproken en hoeveel tijd daarvoor in rekening is gebracht. Uw factuur wordt maandelijks ingediend.

Omdat het zorgprestatie model een nieuwe bekostigingssystematiek is, zijn nog niet alle financiële systemen hier klaar voor. Daarom zullen de eerste facturen vanuit 1nP zo spoedig mogelijk worden gestuurd naar uw zorgverzekeraar. U kunt een overzicht van uw zorgverzekeraar verwachten voor het betalen van uw eigen risico over de geleverde zorg vanaf januari 2022.

Let u daarbij op dat:

  • De duur van een consult en het beroep van uw behandelaar het tarief bepaalt;
  • Een zorgaanbieder mag daarbij uitgaan van de tijd die voor u in de agenda is gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde.
  • Vanaf 2022 wordt het zorgvraagtype verplicht op de factuur vermeld bij de zorgprestaties. Door op hier te klikken vindt u meer informatie over de Zorgvraagtypering. De zorgvraagtypering gaat mee bij iedere declaratie, tenzij er een privacyverklaring is ondertekend.

U kunt in het cliëntenportaal zien welk bedrag Parnassia Groep factureert bij uw zorgverzekeraar. Dit bedrag is niet hetzelfde als het bedrag dat uw behandelaar ontvangt. Er is een opslag in verwerkt voor indirecte tijd (zoals verslaglegging, onderzoek, overleg met collega’s en overhead van 1nP). Als u op de factuur iets ziet wat volgens u niet klopt, neemt u dan gerust contact met ons op.

Eigen risico

Voor de basisverzekering heeft elke volwassene een verplicht eigen risico. In 2022 en 2023 is dit wettelijk eigen risico vastgesteld op € 385,00 per jaar. Wellicht heeft u een hoger eigen risico met uw zorgverzekeraar afgesproken. Voor uw ggz behandeling wordt uw eigen risico aangesproken, ook als maar één gesprek heeft gehad. Nadat u het eigen risico volledig betaald hebt worden de overige ggz kosten volledig door uw zorgverzekeraar vergoed.

Als u vragen heeft over uw eigen risico kan u contact opnemen met uw ziektekostenverzekeraar.