Vergoeding

Vanaf het moment dat er een hulpverlener bij uw zorgvraag betrokken wordt, worden er kosten gemaakt. Deze kosten worden vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Denkt u hierbij ook aan uw eigen risico. Er wordt aanspraak gemaakt op het eigen risico van het jaar waarin uw behandeling start. Indien u een verwijzing voor de specialistische GGZ heeft, wordt er een DBC-factuur* naar uw verzekeraar gestuurd. In de Basis GGZ gaat het om een product-factuur*.  In de GGZ is vanuit de zorgverzekeringswet is geen andere facturatievorm toegestaan.

 

Stichting 1nP maakt onderdeel uit van de Parnassia Groep. Op de factuur die wij aan de betalende instantie sturen, staat niet de naam 1nP vermeld, maar de organisatienaam, ‘Parnassia Groep’. Parnassia Groep heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland contract afspraken.

 

Uitzonderingen:

Enkele behandelaren bij 1nP nemen vanwege samenloop van contracten geen verzekerden van VGZ (en hun labels) aan. Als dit voor de professional van uw voorkeur het  geval is, ontvangt u een mailbericht en zullen wij u vervolgens actief ondersteunen bij het vinden van een alternatief.

 

*Voetnoot:

DBC factuur: er wordt gefactureerd in staffels volgens de specificaties van de NZA.

BGGZ producten: De NZA heeft een 4 tal producten gespecificeerd met bijbehorende tarieven. U krijgt hier meer informatie over wanneer u zich bij ons aanmeldt (u kunt dan op grond van deze informatie de betalingsvoorwaarden wel of niet accorderen)
Aan het eind van uw behandeling ontvangt u van ons in uw Karify account een overzicht van de gesprekken die u heeft gehad en wat voor DBC/ product we zullen declareren bij uw verzekeraar.

 

​​​​​​​Uitgebreidere informatie betreffende de leveringsvoorwaarden van de zorg vind u hier: leveringsvoorwaarden van Stichting 1nP