Verandering bekostiging ggz per 1-1-2022

Vergoeding

Vergoeding van de behandeling

Stichting 1nP valt onder Parnassia Groep, een grote ggz-zorginstelling. Elk jaar onderhandelt Parnassia Groep met alle zorgverzekeraars zodat er een contract wordt afgesloten met iedere zorgverzekeraar. Dit betekent dat jouw behandeling wordt gezien als ‘gecontracteerde zorg’ en dat zorgt ervoor dat deze behandeling wordt vergoed door jouw zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. Het kan zijn dat je nog wel een rekening ontvangt van / die betrekking heeft op het verplichte eigen risico.

Een behandeling in de ggz bestaat uit voornamelijk uit gesprekken (consulten) met een behandelaar, maar ook andere manieren van contact met de behandelaar vallen onder de behandeling. Je kunt hierbij denken aan e-mailcontact, chatberichten, belcontacten, beeldbellen, etc. Al deze vormen van contact met de behandelaar worden 'zorgprestaties' genoemd. Deze zorgprestaties worden door Parnassia Groep namens 1nP bij jouw zorgverzekeraar ingediend door middel van een factuur. Op de factuur die wij aan jouw verzekeraar sturen, staat daarom niet de naam 1nP vermeld, maar de organisatienaam ‘Parnassia Groep’.

Uitzonderingen

Enkele behandelaren bij 1nP nemen vanwege samenloop van contracten geen verzekerden van VGZ, Univé, UVIT en ZEKUR aan. Als dit het geval is, ontvang je na jouw aanmelding een e-mailbericht waarin wij aangeven dat en hoe wij je actief zullen ondersteunen bij het vinden van een andere behandelaar.

Planning = Realisatie

Wij hanteren het principe ‘Planning = Realisatie’. Dit betekent dat jouw behandelaar de afspraken vooraf inplant in zijn/haar agenda en je deze kunt zien in jouw cliëntenportaal. 1nP gaat ervanuit dat deze geplande tijd ook besteed wordt aan jouw afspraak (consult).

Als de afspraak 15 minuten of meer van deze geplande tijd is afgeweken, dan moet jouw behandelaar deze afspraak aanpassen, zodat er niet te veel of te weinig tijd gefactureerd wordt bij jouw zorgverzekeraar. Het is wettelijk geregeld dat afwijkingen minder dan 15 minuten niet aangepast hoeven te worden.

Als je op één dag meerdere keren contact hebt gehad met je behandelaar over de inhoud van je behandeling (bijvoorbeeld omdat je sms-, of chatberichten hebt uitgewisseld) mag dit als 1 consult worden vastgelegd op die dag. Je kunt alle geplande afspraken zien en desgewenst controleren in het cliëntenportaal.

No-show

Als je niet op de afspraak kan komen is het belangrijk dat je dit laat weten aan je behandelaar. Het is fijn als je dit ten minste 24 uur voor een geplande afspraak doet. Anders is er sprake van no-show en kan jouw behandelaar aan 1nP vragen om aan jou een rekening te sturen van € 75,-

Jouw factuur

Vanaf januari 2022 werkt de ggz met het Zorg Prestatie Model (ZPM). Dit is een nieuw bekostigingssysteem. De intrede hiervan heeft gezorgd voor veel veranderingen bij instelling en zorgverzekeraars met enorme vertraging bij de contractonderhandelingen en de facturatie as gevolg. 1nP is korgeleden gestart met factureren van de zorg over 2022 en (daarna over) 2023. Zodra wij de achterstanden hebben weggewerkt wordt er in principe maandelijks gefactureerd. Je wordt vanaf het moment dat 1nP factureert, geïnformeerd door jouw zorgverzekeraar in verband met je eigen risico (zie ook op onze homepage).

Je kunt de factuur gemakkelijk controleren omdat je precies kunt zien wie jou tijdens een afspraak (consult) heeft gesproken en hoeveel tijd daarvoor in rekening is gebracht.

Let daarbij op dat:

  • De duur van een consult en het beroep van jouw behandelaar het tarief bepaalt;

  • De behandelaar mag daarbij uitgaan van de tijd die voor jou in de agenda is gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde;

  • Vanaf 2022 wordt het zorgvraagtype verplicht op de factuur vermeld bij de zorgprestaties. Door hier te klikken vindt je meer informatie over de zorgvraagtypering. De Zorgvraagtypering gaat mee bij iedere declaratie, tenzij je hiervoor een privacyverklaring hebt ondertekend.

Eigen risico

Iedereen vanaf 18 jaar heeft te maken met het eigen risico van de zorgverzekering. In 2022 en 2023 is dit wettelijk eigen risico vastgesteld op € 385,- per jaar. De zorgverzekeraar betaalt jouw zorgkosten pas als die hoger zijn dan het eigen risico. De eerste zorgkosten die je elk jaar maakt, betaal je dus zelf. Het kan zijn dat je medische kosten maakt als je bijvoorbeeld een behandeling in het ziekenhuis ondergaat. Maar ook op het moment dat je wordt ingeschreven bij 1nP en de eerste afspraak hebt met een behandelaar. De zorgverzekeraar brengt deze kosten tot de hoogte van het eigen risico bij jou in rekening.

Als je een zorgpolis met een hoger eigen risico hebt afgesloten bij jouw zorgverzekeraar, dan betaal je de kosten tot aan de hoogte van dat eigen risico. Mocht je vragen hebben over (de hoogte van) het eigen risico of jouw zorgkosten, dan kun je deze het beste stellen aan jouw zorgverzekeraar.

Zo werkt het (een voorbeeld)

Voor het gemak leggen we het uit met een voorbeeld: Stel dat je behandeling op 5 maart 2022 is gestart en eindigt op 10 mei 2023. Het eigen risico wordt aangesproken voor het deel van de behandeling dat in 2022 plaatsvond (dus van 5 maart 2022 tot en met 31 december 2022). Het eigen risico van 2023 wordt aangesproken voor het deel dat de behandeling in 2023 plaatsvindt (dus van 1 januari 2023 tot en met 10 mei 2023). Tot een maximum van      € 385,- per jaar of het door jou vrijwillig afgesloten hoger maximum.