Vergoeding

Vanaf het moment dat er een hulpverlener bij uw zorgvraag betrokken wordt, worden er kosten gemaakt. Deze kosten worden vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Denkt u hierbij ook aan uw eigen risico. Indien u een verwijzing voor de specialistische GGZ heeft, wordt er een DBC-factuur* naar uw verzekeraar gestuurd. In de Basis GGZ gaat het om een product-factuur*.  In de GGZ is vanuit de zorgverzekeringswet is geen andere facturatievorm toegestaan.Voor kinderen en jeugdigen (tot 18 jaar) worden deze kosten vergoed door de gemeente (let op: dit is de gemeente waar de gezaghebbende van het kind/jeugdige woonachtig is).

 

Stichting 1nP maakt onderdeel uit van de Parnassia Groep. Op de factuur die wij aan de betalende instantie sturen, staat niet de naam 1nP vermeld, maar de organisatienaam, ‘Parnassia Groep’. Parnassia Groep heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland contract afspraken. Indien u in geval van jeugdhulp bij de gemeente wilt nagaan of de zorg die wij leveren vergoed wordt, dan kunt u uw gemeente vragen of zij een overeenkomst hebben afgesloten met Parnassia Groep.

 

Uitzonderingen:

Enkele behandelaren bij 1nP nemen vanwege samenloop van contracten geen verzekerden van VGZ (en hun labels) aan. Als dit voor de professional van uw voorkeur het  geval is, ontvangt u een mailbericht en zullen wij u vervolgens actief ondersteunen bij het vinden van een alternatief.

 

Voetnoot:

DBC factuur: er wordt gefactureerd in staffels volgens de specificaties van de NZA.

BGGZ producten: De NZA heeft een 4 tal producten gespecificeerd met bijbehorende tarieven.

 

Ga hier naar de leveringsvoorwaarden van Stichting 1nP