Vergoeding Vergoeding

Vanaf het moment dat er een hulpverlener bij uw zorgvraag betrokken wordt, worden er kosten gemaakt. Deze kosten worden vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Denkt u hierbij ook aan uw eigen risico. Voor kinderen en jeugdigen (tot 18 jaar) worden deze kosten vergoed door de gemeente (let op: dit is de gemeente waar de gezaghebbende van het kind/jeugdige woonachtig is).

Stichting 1nP maakt onderdeel uit van de Parnassia Groep. Op de factuur die wij aan de betalende instantie sturen, staat niet de naam 1nP vermeld, maar de organisatienaam, ‘Parnassia Groep’. Parnassia Groep heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland contract afspraken. Indien u in geval van jeugdhulp bij de gemeente wilt nagaan of de zorg die wij leveren vergoed wordt, dan kunt u uw gemeente vragen of zij een overeenkomst hebben afgesloten met Parnassia Groep.

Uitzonderingen:

Enkele behandelaren bij 1nP nemen vanwege contractvoorwaarden geen verzekerden van VGZ (en hun labels) en van CZ aan. Als dit het geval is, ontvangt u een mailbericht.

Daarnaast heeft de overheid een aantal diagnoses uit het vergoedingenpakket geschrapt. Tevens zijn er een paar gemeenten waar wij geen overeenkomst mee hebben. Als u in dit geval toch behandeling wenst, dient u deze zorg zelf te betalen. De behandelaar van uw keuze zal u hierover verder informeren, als dit van toepassing is.

 

Ga hier naar de leveringsvoorwaarden van Stichting 1nP