Privacy Privacy

Sinds 1 juni 2009 geldt er in Nederland een identificatieplicht. De identificatieplicht geldt voor alle zorg die wordt verleend in ziekenhuizen en poliklinieken, of specialistische zorg die in een zelfstandig behandelcentrum wordt gegeven. De identificatieplicht is bedoeld om fraude te voorkomen. Wanneer u zich via de website van 1nP digitaal aanmeldt, dient u het nummer van uw identiteitsbewijs in te vullen. Wanneer u voor uw eerste afspraak naar een 1nP zorgprofessional gaat, moet u dus een geldig paspoort, een Europese identiteitskaart of een rijbewijs meenemen. Uw behandelaar zal hier naar vragen. Wanneer u dit niet doet, worden de kosten van de zorg niet door de zorgverzekeraar vergoedt.
Let op: Kinderen dienen een eigen identificatiebewijs zoals een geldig paspoort of een Europese identiteitskaart te hebben. Het tonen van uw eigen identiteitsbewijs of paspoort voldoet niet. Het gaat erom dat kan worden vastgesteld wie het kind is en of het kind de verzekerde persoon is, niet wie de begeleider is.
 

Opt-out regeling (toestemming verlenen voor het delen van informatie)

In de factuur die naar de zorgverzekeraars of gemeenten wordt gestuurd, staat indien er Specialistische ggz geleverd is standaard de hoofddiagnose vermeld waarvoor de behandeling is ingesteld. Deze informatie gebruikt de verzekeraar of gemeente alléén voor betalingsdoeleinden en voor geen enkel ander doel. Mocht u niet willen dat deze informatie vermeld wordt, dan kunt u onderstaand formulier invullen en inleveren bij uw behandelaar. 

 

Formulier opt out regeling Gemeente (voor jeugdigen tot 18 jaar)

Formulier opt out regeling Zorgverzekeraar

 

Bij Kinderen en Jeugdigen wordt er veelal informatie gedeeld met bijvoorbeeld scholen, huisarts en andere hulpverleners. Dit mag uitsluitend als u hiervoor nadrukkelijke toestemming geeft. U kunt onderstaand formulier hiervoor gebruiken:

Toestemmingsformulier huisarts, school en jeugdhulp aanbieders.

 

In de regio's waar gemeenten werken met een Lokaal team moet u altijd een toestemmingsformulier invullen. Dit formulier vindt u hier:

Toestemmingsformulier Lokaal team.

 

Om te lezen hoe 1nP met uw gegevens omgaat, kunt u hier ons Privacyreglement en Dossierreglement lezen of downloaden.