1nP – persoonlijke zorg op maat

1nP – persoonlijke zorg op maat

Dit is de kernboodschap voor de toekomst van onze organisatie. We stemmen de vormen van hoogwaardige zorg die we aanbieden af op de individuele hulpvraag.

In de visie van 1nP staat de (hulpverlenende) relatie tussen cliënt en zorgprofessional in alles centraal. 1nP biedt hoogwaardige psychische of psychiatrische behandeling, waarbij de zorgprofessional als deskundige de cliënt coacht bij diens concrete, individuele hulpvraag.

We zorgen voor een naadloze overgang van ‘zelfzorg’ en ‘zelfmonitoring’ naar ‘samenzorg’ en weer terug. De herstelgerichte zorg voor de cliënten ondersteunen we via een goed doordacht palet aan eigentijdse en digitale middelen.

Deze persoonlijke, intuïtieve en sensibele benadering, zoals we die uitdragen in de cliënt- zorgprofessional relatie, integreren we in alle overige bedrijfsonderdelen van 1nP. We geven deze vorm in al onze contacten met stakeholders en collegae.

Stichting 1nP maakt onderdeel uit van Parnassia Groep en onze missie sluit aan op de missie van Parnassia Groep: ‘Hulp bieden aan mensen die psychisch lijden. Dat is waar ons werk om draait.’