Kwaliteitsstatuut / Regiebehandelaar

Gepaste zorg

1nP wil dat iedere client zich goed bejegend, gehoord, begrepen en behandeld voelt. Sinds januari 2017 werken wij daarom met een Kwaliteitsstatuut. Hiermee legeen wij vast hoe je de juiste hulp krijgt, door de juiste behandelaar. Het Kwaliteitsstatuut draagt er toe bij dat de autonomie en regie van u als cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn.

Het Kwaliteitsstatuut helpt cliënten keuzes te maken en deel te nemen aan besluitvorming over hun eigen zorgtraject.

In het kwaliteitsstatuut is ook vastgelegd dat iedere cliënt een regiebehandelaar krijgt. De regiebehandelaar is uw eerste aanspreekpunt, dat van uw naasten en tevens voor andere zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling. De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor het vaststellen van uw diagnose en stelt met u het behandelplan vast. Hij of zij draagt de verantwoordelijkheid voor de integraliteit van het behandelproces en stemt de geboden zorg in samenspraak met u en medebehandelaren af. Tevens bespreekt de regiebehandelaar met u (en eventueel uw naasten) de voortgang en de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen.

Regiebehandelaar

U kunt zich bij iedere regiebehandelaar aanmelden op onze website. Wanneer de behandelaar van uw keuze geen regiebehandelaar is, dan werkt hij/zij samen met een collega die wel regiebehandelaar is. U kunt zich dan aanmelden bij deze regiebehandelaar die verantwoordelijk wordt voor het gehele behandeltraject. De door u gekozen medebehandelaar kan wel onderdelen van dit traject uitvoeren.

Mocht u tijdens uw behandeling merken dat u een ander regiebehandelaar nodig heeft in uw zorgtraject, dan is het van belang dit te bespreken met uw huidige regiebehandelaar. U kan dan (eventueel samen met uw huidige behandelaar) via de website van 1nP een nieuwe regiebehandelaar kiezen. Als u een keuze heeft gemaakt, kan u uw keuze kenbaar maken door middel van dit formulier ‘Voorbeeldbrief voorkeur andere regiebehandelaar’ . U mag deze ingevulde verklaring overhandigen of sturen naar uw huidige regiebehandelaar. Uw regiebehandelaar neemt dit verzoek op in het archief van uw dossier en verzoekt de zorgadministratie om de nieuwe regiebehandelaar toegang te verlenen tot uw dossier.

U kunt hier het gehele Kwaliteitsstatuut nalezen.