Kwaliteitsstatuut / Regiebehandelaar

Gepaste zorg

1nP wil dat iedere cliënt zich goed bejegend, gehoord, begrepen en behandeld voelt. Sinds januari 2017 werken wij daarom met een Kwaliteitsstatuut. Hiermee leggen wij vast hoe je de juiste hulp krijgt, door de juiste behandelaar. Het Kwaliteitsstatuut draagt er toe bij dat de autonomie en regie van jou als cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn.

Het Kwaliteitsstatuut helpt cliënten keuzes te maken en deel te nemen aan besluitvorming over hun eigen zorgtraject.

Regiebehandelaar
In het kwaliteitsstatuut is ook vastgelegd dat iedere cliënt een regiebehandelaar krijgt. De regiebehandelaar is het eerste aanspreekpunt voor jou, voor jouw naasten en tevens voor andere zorgverleners die betrokken zijn bij jouw behandeling. De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor het vaststellen van jouw diagnose en stelt samen met jou het behandelplan vast. Hij of zij draagt de verantwoordelijkheid voor de integraliteit van het behandelproces en stemt de geboden zorg in samenspraak met jou en medebehandelaren af. Tevens bespreekt de regiebehandelaar met jou (en eventueel uw naasten) de voortgang en de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen.

Je kunt jezelf aanmelden bij iedere regiebehandelaar op onze website. Wanneer de behandelaar van jouw keuze geen regiebehandelaar is, dan werkt hij/zij samen met een collega die wel regiebehandelaar is. Je kunt je dan aanmelden bij deze regiebehandelaar die verantwoordelijk wordt voor het gehele behandeltraject. De door jou gekozen medebehandelaar kan wel onderdelen van dit traject uitvoeren.

Mocht je tijdens jouw behandeling merken dat je een ander regiebehandelaar nodig hebt in jouw zorgtraject, dan is het van belang dit te bespreken met jouw huidige regiebehandelaar. Je kan dan (eventueel samen met jouw huidige behandelaar) via de website van 1nP een nieuwe regiebehandelaar kiezen. Als je een keuze hebt gemaakt, kan je deze keuze kenbaar maken door middel van dit formulier ‘Voorbeeldbrief voorkeur andere regiebehandelaar’ . Je mag deze ingevulde verklaring overhandigen of sturen naar jouw huidige regiebehandelaar. Jouw regiebehandelaar neemt dit verzoek op in het archief van jouw dossier en verzoekt de zorgadministratie om de nieuwe regiebehandelaar toegang te verlenen tot jouw dossier.

Het kwaliteitsstatuut maakt duidelijk
  • aan welke kwaliteitscriteria de geleverde zorg voldoet;
  • ​​​​​​​hoe jou behandelaar en jij samen keuzes maaken en besluiten nemen, om welke keuzes het gaat en wat die keuzes inhouden. Hierdoor kun je zoveel mogelijk de regie over jou behandeling houden;
  • wie wat doet tijdens de behandeling en hoe de zorg op elkaar is afgestemd. Dit is vooral belangrijk wanneer er verschillende behandelaren bij jouw behandelling betrokken zijn;
  • hoe er - als je dat wilt - met familie en andere direct betrokken wordt samengewerkt om jou behandeling te ondersteunen.

Je kunt hier het gehele Kwaliteitsstatuut nalezen.

Vraag door
Het kwaliteitsstatuut is een soort gids met antwoorden op de meest gestelde vragen over de kwaliteit van de behandeling. begrijp je bepaalde informatie niet? Vraag dan vooral bij jouw behandelaar door totdat je de informatie begrijpt. Een goede voorbereiding helpt hierbij. Denk daarom vooraf na wat je in elk geval wilt weten - en zet dat desnoods kort op papier.

Professioneel statuut
​​​​​​​
Het kwaliteitsstatuut is onlosmakelijk verbonden met ons professioneel statuut. Het professioneel statuut geldt voor al onze professionals en beschrijft hun verantwoordelijkheden. Hierin vind je dus ook een uitwerking van hoe jouw regiebehandelaar samenwerkt met medebehandelaars.