Klachten en Klantsignalen

Klantsignalen
Op signalen van klanten willen wij zo snel mogelijk reageren. Naast klachten, zijn wij ook benieuwd naar tips en ideeën van onze cliënten over hoe wij onze processen kunnen verbeteren. Heeft u een idee over hoe wij iets kunnen verbeteren, neem dan contact op met ons zorgadministratie via 0900-5553000 of stuur een mail naar verbeterpunten.

De klantsignalen worden vastgelegd in een registratiesysteem, zodat wij op deze wijze de signalen kunnen analyseren en onze hulp- en dienstverlening kunnen verbeteren.

Klachten
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee 1nP te werk gaat en de kwaliteit die wij nastreven, kan er soms onvrede of een klacht ontstaan. We willen hier altijd graag met u over in gesprek gaan, om te kijken of we samen tot een oplossing kunnen komen.

Financiële klacht

Klachten over financiën worden niet door de klachtenfunctionaris behandeld. De zorgadministratie zal deze vraag/klacht voorleggen aan de afdeling financiën van 1nP die u van een antwoord zal voorzien.

Bemiddelingstraject

Wanneer er sprake is van onvrede of een onwenselijke situatie over uw behandeling proberen we dit in eerste instantie altijd via bemiddeling op te lossen. Hiervoor kunt u onder andere een beroep doen op een onafhankelijk klachtenfunctionaris te bereiken via de zorgadministratie van 1nP. Bemiddelen betekent dat de onafhankelijke klachtenfunctionaris samen met u, en indien nodig met uw behandelaar en 1nP, mogelijkheden onderzoekt om uw klacht op te lossen.

U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via de zorgadministratie (telefoonnummer 0900 – 555 3000 of via e-mail  zorgadministratie@1np.nl. Desgewenst mag u ook het klachtenformulier gebruiken. Hoe we één en ander hebben geregeld binnen onze organisatie vindt u in ons klachtenbeleid.

Klachtencommissie

Mocht u er met de klachtenfunctionaris niet uitkomen, dan is er de mogelijkheid u te wenden tot de klachtencommissie. U heeft ook de keuze om zich rechtstreeks te wenden tot de klachtencommissie. Als u klachtenbehandeling door de klachtencommissie wil, kunt u dat kenbaar maken op het klachtenformulier. Wij zorgen ervoor dat uw klacht wordt doorgestuurd naar de juiste klachtencommissie. Zie daarvoor het Regelement Klachtencommissie Patiënten Parnassia Groep. Het belangrijkste verschil tussen de klachtenfunctionaris en de klachtencommissie is dat de klachtenfunctionaris samen met u naar een oplossing zoekt. De klachtencommissie vormt een oordeel.

Als u in het kader van de Wet Verplichte ggz (Wvggz) een klacht wil indienen bij de klachtencommissie kunt u hiervoor de Klachtenregeling Wkkgz, Wvggz en Jeugdwet Parnassia Groep raadplegen. Het is goed u te realiseren dat u met het indienen van een klacht bij de klachtencommissie een 'formeel' traject start.

 ZorgkaartNederland

Uw mening over onze hulp- en dienstverlening kunt u ook achterlaten op de site van ZorgkaartNederland. Zo helpt u ook andere cliënten bij het maken van hun keuze, zie ook onze flyer.

Ook de reviews die worden gepost op de ZorgkaartNederland-site nemen wij op in ons registratiesysteem en gebruiken wij om van te leren en te verbeteren.

Onze cliënten waarderen de behandeling die ze van 1nP zorgprofessionals hebben gekregen met een rapportcijfer 9,6.