Cliëntenraad

Cliëntenraad

Cliënten van de stichting 1nP kunnen middels de Cliëntenraad 1nP hun stem laten gelden als het aankomt op beleid van de organisatie en kwaliteit van de zorg. De rechten en plichten van een cliëntenraad zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De raad heeft de mogelijkheid om gevraagd en ongevraagd adviezen uit te brengen en kan, als het gaat om veiligheid en gezondheid, een dwingend advies aan de directie uitbrengen.

De Cliëntenraad 1nP overlegt op regelmatige basis met de Raad van Bestuur en betrokken medewerkers over onder andere thema’s op gebied van beleid, financiën, kwaliteit, privacy en andere aanverwante zaken die een kwalitatief goede zorg borgen.

De cliëntenraad vormt een belangrijk onderdeel binnen Stichting 1nP en levert vanuit cliënten perspectief een waardevolle bijdrage aan de organisatie. Mogelijke knelpunten kunnen in vroegtijdig stadium worden gesignaleerd en opgelost waarbij het belang van de cliënt ten allen tijden voorop staat.

De Cliëntenraad komt op voor het collectieve cliëntenbelang van Stichting 1nP.

 

De cliëntenraad is misschien wel op zoek naar jou.

  • Heb je ervaring of belangstelling voor de ggz?
  • Kun je de belangen van de cliënt zien boven je eigen belang?
  • Vind je het leuk om samen te werken?
  • Ben je kritisch en zie je het belang van samenwerken met o.a. de andere leden in de raad, medewerkers en het bestuur van 1nP?
  • Heb je voldoende tijd voor raadswerk? Gemiddeld zo’n 3 uur per week en dat voor een zittingstijd van 4 jaar.
  • Ben je een digitaal vaardig?

 

Heb je meerdere vragen hierboven met ‘ja’ beantwoord dan willen we graag kennis met je maken om samen te onderzoeken of een fijne samenwerking tot de mogelijkheden behoort.

 

Wat kun jij van ons verwachten?
We streven naar een Cliëntenraad van 5 leden inclusief de voorzitter. De Cliëntenraad 1nP komt ongeveer 4-6 keer per jaar bij elkaar met de bestuurder van 1nP, maar we hebben ook onderling veel (digitaal) contact en in de cliëntenraad-community. Naast een reiskostenvergoeding ontvangt een cliëntenraadslid een onkostenvergoeding voor de werkzaamheden.


Informatie en aanmelding
Wil je meer weten? Klik dan hier voor het profiel.

Bij aanmelding of vragen kun je contact opnemen met Inge Baeten (ondersteuner van de cliëntenraad 1nP) telefoonnummer 0900-555 3000 of met Marjolein Schippers (lid van de cliëntenraad) telefoonnummer 0622225033. Je mag ook een e-mail sturen naar de Cliëntenraad 1nP: clientenraad@1np.nl