Cliëntenparticipatie Cliëntenparticipatie

Een van de drijfveren van 1nP is tevreden cliënten die goede zorg ontvangen; doelmatige zorg, van hoge kwaliteit. Het bewaken van kwaliteit en het bevorderen hiervan is verankerd in onze processen en maakt onderdeel uit van ons dagelijks werk. Zo zijn 1nP zorgprofessionals betrokken bij elkaars dagelijks werk, beoordelen ze elkaars werk onder andere in uw (geanonimiseerde) dossier en denken met elkaar mee in diverse fasen van uw zorgtraject. Uw rechten om deze zorg te ontvangen staat beschreven in dit document 7 rechten voor de cliënt in zorg, uw plichten leest u hier naast rechten ook plichten.

 

1nP stelt uw mening erg op prijs. Wij staan open voor alle vormen van feedback.

Daarnaast beschikt 1nP over een cliëntenraad die actief met ons beleid meedenken. Zij komen regelmatig bijeen om te vergaderen al dan niet in aanwezigheid van de Raad van Bestuur van 1nP. De cliëntenraad stelt uw mening op prijs. U kan uw mening doorgeven via clientenraad@1np.nl

 

De Cliëntenraad 1nP zoekt nieuwe leden

Ben jij cliënt of ex-cliënt of direct betrokkene bij cliëntenbelangen van Stichting 1nP en wil jij je kennis, inzicht en ervaringen inzetten om de kwaliteit van zorg van 1nP te verbeteren, dan zoeken wij jou!
 Als lid van de Cliëntenraad 1nP kun jij je stem laten horen en meedenken over de kwaliteit van zorg.

De Cliëntenraad 1nP behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten binnen de organisatie 1nP. De Cliëntenraad 1nP overlegt zelf en met de bestuurder over het beleid, de beleidsvoornemens en de rol van cliëntenbelangen daarin. De Cliëntenraad 1nP geeft de bestuurder zowel gevraagd als ongevraagd advies over besluiten die de zorg van cliënten raakt en beleidszaken op het gebeid van Geestelijke Gezondheidszorg. Een Cliëntenraad heeft een dwingend advies als het gaat om zaken zoals veiligheid en gezondheid. 

Wat zoekt de Cliëntenraad?

  • Het is belangrijk dat er leden in de raad zitten die direct of indirecte ervaring hebben met de zorg voor en/of de dienstverlening aan cliënten;
  • Betrokkenheid bij en kennis van 1nP en/of aangesloten professionele praktijken;
  • Het algemene belang kunnen zien boven het eigen belang;
  • Kunnen samenwerken, vergaderen en overleggen;
  • Kritisch zijn en ook oog hebben voor de samenwerkingsrelatie (o.a. met elkaar, medewerkers en bestuurder);
  • Voldoende tijd hebben voor het cliëntenraadswerk, wat voornamelijk kan worden ingevuld d.m.v. het Nieuwe werken.

Wat kun jij van ons verwachten?

We streven naar een Cliëntenraad van 5 leden. De Cliëntenraad 1nP komt ongeveer 4-6 keer per jaar bij elkaar, maar we hebben ook veel digitaal contact in de cliëntenraad-community. Naast een reiskostenvergoeding ontvangt een cliëntenraadslid een vergoeding voor de werkzaamheden.

Informatie en aanmelding

Wil je meer weten? Klik dan hier voor het profiel en voor contactgegevens.