Wilt u als zelfstandige aansluiten bij 1nP?

Stichting 1nP
1nP staat voor ‘1e netwerk van Professionals in de Ambulante GGZ’. Wij waren in 2004 de eerste volledig erkende netwerkorganisatie in de GGZ. Twaalf jaar later opereren we nog altijd met succes in de voorhoede van de gedigitaliseerde zorgmarkt. Ruim 500 professionals in praktijken verspreid over heel Nederland gingen u voor en zijn inmiddels aangesloten bij de netwerkorganisatie 1nP. Stichting 1nP is als zelfstandige organisatie onderdeel van Parnassia Groep. Sinds 1 januari 2017 werkt Stichting 1nP conform het Kwaliteitsstatuut van Parnassia Groep.

Op dit moment zijn we met name op zoek naar behandelaren die mogen optreden als  regiebehandelaar in de Specialistische en de Generalistische Basis GGZ.

Werken als zelfstandige
U kunt als zelfstandig professional op vele manieren werkzaam zijn in de netwerkorganisatie van 1nP. Er wordt steevast een beroep gedaan op uw eigen verantwoordelijkheid en uw beroepsmatige accuratesse. Aangesloten professionals zijn niet in dienst bij 1nP. U werkt met ons op basis van een Raamovereenkomst geen werkgeversgezag  (goedgekeurd door de Belastingdienst) met volledig behoud van uw eigen zakelijke en vakinhoudelijke verantwoordelijkheden. In deze overeenkomst staan de rechten en plichten van u als zelfstandig ondernemer vastgelegd.

Verbondenheid met collega’s en 1nP
1nP werkt met lokale multidisciplinaire teams, RVE’s (resultaat verantwoordelijke eenheden) waarmee een variatie van deskundigheden kan worden aangeboden . Uw vakgebied en uw expertise kunnen een welkome aanvulling bij zo'n cluster zijn.
Vanuit 1nP vinden wij het erg belangrijk dat professionals actief zijn in onze organisatie.  Kernwoorden die het profiel van een 1nP’er beschrijven, zijn: proactief, deskundig, communicatief, geïnformeerd, transparant, open minded, zelfstandig, betrokken. Voelt u zich aangesproken door deze termen, dan past 1nP bij u.


Alle voordelen samengevat

  • Kosteloos gebruik van Extenzo, een volledig geïntegreerd softwarepakket voor de ambulante GGZ, zowel voor de Basis als de Specialistische zorglijn
  • Cliënten melden zich via 1nP bij u aan, uiteraard uitsluitend met instemming van uzelf
  • Ondersteuning door een professioneel secretariaat dat u graag met alle vragen helpt
  • Heldere ISO- en HKZ-gecertificeerde bedrijfsvoering met grondig gewaarborgde kwaliteitseisen
  • Een uitgebreid netwerk van zelfstandige professionals waarmee u via een gesloten en beveiligd ‘social-media-systeem’ kunt communiceren, bestanden delen en deel kunt nemen in fora over diverse vakinhoudelijke onderwerpen
  • ROM is volledig geautomatiseerd in de software. Aanlevering naar SBG hiervan wordt door 1nP uitgevoerd
  • Een beveiligde cliëntenportal met dossierinzage en E-Health modules, geïntegreerd in de software
  • Financiële bevoorschotting in de Specialistische ggz vindt plaats via een maandelijkse declaratie op basis van uw verrichtingen. Eindafrekening volgt na afsluiten van een DBC. In de Basis GGZ vindt de financiering plaats via maandelijkse declaratie van een uurtarief
  • Een goed na- en bijscholingstraject voor aangesloten professionals

Voor nadere informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met relatiebeheer@1np.nl
Graag met vermelding van uw naam, professie, praktijkadres en telefoonnummer.