Ggz voor kinderen & jeugdigen

Ben je jonger dan 18 jaar en heb je psychische problemen? Dan kun je bij ons terecht voor een behandeling. De behandeling werkt het beste als je familie daaraan meewerkt. Als het mogelijk is, dan worden je ouders betrokken bij de behandeling.

 

Jeugdwet

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp (tot 18 jaar), inclusief de jeugd ggz. Informatie hierover kunt u vinden bij uw eigen gemeente of onder “Praktische informatie” en dan onder de tegel 'Jeugdwet'.

Hoe vraag je hulp aan?

  • Je kunt je aanmelden via onze website bij het hoofdstukje 'Inschrijven cliënten'. Het is handig als je van te voren de informatie leest over Verwijzing op onze site. Je vindt dit onder hoofdstukje 'Praktische info' en dan onder de tegel 'Verwijzing'

Stappenplan

Een behandeling bestaat uit een aantal vaste stappen. Onze zorgprofessionals voeren de behandeling uit conform de kwaliteitsstandaarden van de Parnassia Groep (Lucertis). Met deze informatie krijg je een goed beeld van hoe een behandeling via 1nP verloopt:

  1. Behandelaar
  2. Intake
  3. Onderzoek (optioneel)
  4. Behandelplan
  5. Behandeling
  6. Afsluiting
  7. Heraanmelding (optioneel)