Home

Home

 

Stichting 1nP helpt u bij het vinden van de best passende professionals in de geestelijke gezondheidszorg. Wij werken in heel Nederland met regionale, multidisciplinaire teams. Zo combineren we de voordelen van een groot netwerk met de kleinschaligheid van op elkaar afgestemde specialisten.

Het is mogelijk om uw gesprekken live, digitaal, maar ook in een combinatie hiervan plaats te laten vinden. Samen met uw behandelaar kan er gekeken worden wat passend is en wat aansluit bij uw behandelvraag.

Wanneer u bewust kiest voor een volledige online behandeling kunt u zich hier aanmelden.

Uw behandelvraag is ons uitgangspunt.

Bij 1nP staat de cliënt centraal en is regisseur over diens eigen herstelgerichte traject. 1nP biedt hoogwaardige psychische of psychiatrische behandeling afgestemd op de individuele hulpvraag van de cliënt. Wij zorgen, ongeacht de financieringsgrond, voor de naadloze overgang van ‘zelfzorg’ en ‘zelfmonitoring’ naar ‘samenzorg’ en weer terug. De relatie cliënt-zorgprofessional staat in alles centraal, waarbij de zorgprofessional als deskundige de cliënt coacht bij diens concrete hulpvraag. Zie ook onze brochure.

De behandeling verloopt volgens vaste stappen zoals vastgelegd in de landelijke richtlijnen en wordt vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Denkt u hierbij wel aan uw eigen risico. Voor meer informatie over vergoedingen, zie Cliënten/Vergoeding.

Stichting 1nP maakt onderdeel uit van Parnassia Groep.

Facturatie

Vanaf januari 2022 werkt de ggz met een nieuw bekostigingssysteem: het ZorgPrestatiemodel (ZPM).

Vanaf het moment dat 1nP factureert word je geïnformeerd door jouw zorgverzekeraar omdat dit gevolgen heeft voor jou eigen risico. Wanneer je het eigen risico in het huidige kalenderjaar nog niet (volledig) verbruikt had, krijg je hierover een naheffing van je zorgverzekeraar. Mocht deze naheffing problemen opleveren, dan zijn er in de meeste gevallen door jou zelf betalingsregelingen met jouw zorgverzekeraar te treffen.

Ben je verzekerd bij ONVZ dan word binnenkort jouw zorgtraject gefactureerd, wat betekent dat je in 2024 geconfronteerd kunt gaan worden met het eigen risico 2023.

 

Waardering op zorgkaart Nederland

Waardering op zorgkaart Nederland

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlStichting 1nP is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering