Cliëntenraad

Cliëntenraad

Cliënten van de stichting 1nP kunnen middels de Cliëntenraad 1nP hun stem laten gelden als het aankomt op beleid van de organisatie en kwaliteit van de zorg. De rechten en plichten van een cliëntenraad zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De raad heeft de mogelijkheid om gevraagd en ongevraagd adviezen uit te brengen en kan, als het gaat om veiligheid en gezondheid, een dwingend advies aan de directie uitbrengen.

 

De Cliëntenraad 1nP overlegt op regelmatige basis met de Raad van Bestuur en betrokken medewerkers over onder andere thema’s op gebied van beleid, financiën, kwaliteit, privacy en andere aanverwante zaken die een kwalitatief goede zorg borgen.

 

De cliëntenraad vormt een belangrijk onderdeel binnen Stichting 1nP en levert vanuit cliënten perspectief een waardevolle bijdrage aan de organisatie. Mogelijke knelpunten kunnen in vroegtijdig stadium worden gesignaleerd en opgelost waarbij het belang van de cliënt te allen tijden voorop staat.

 

De Cliëntenraad komt op voor het collectieve cliëntenbelang van Stichting 1nP.

 

De Cliëntenraad 1nP heeft voor de komende jaren een aantal ambitieuze doelstellingen gedefinieerd waaronder een intensiever en directer contact met (ex) cliënten en op regelmatige basis thema-workshops. Om dit alles goed te kunnen uitvoeren zoeken wij nieuwe leden!

 

De Cliëntenraad 1nP zoekt nieuwe leden

Ben jij cliënt of ex-cliënt of direct betrokkene bij cliëntenbelangen van Stichting 1nP en wil jij je kennis, inzicht en ervaringen inzetten om de kwaliteit van zorg van 1nP te verbeteren, dan zoeken wij jou! Als lid van de Cliëntenraad 1nP kun jij je stem laten horen en meedenken over de kwaliteit van zorg.

 

Wat zoekt de Cliëntenraad?

  • Het is van belang dat leden, direct of indirect, ervaring hebben met de ggz zorgverlening. Dit kan zijn als ervaringsdeskundige of iemand met affiniteit met de ggz;
  • Betrokkenheid bij en kennis van 1nP en/of aangesloten professionals;
  • Het algemene cliëntenbelang kunnen zien boven het eigen belang;
  • Kunnen samenwerken, vergaderen en overleggen;
  • Kritisch zijn en ook oog hebben voor de samenwerkingsrelatie (o.a. met elkaar, medewerkers en bestuurder);
  • Voldoende tijd hebben voor het cliëntenraadswerk, wat voornamelijk kan worden ingevuld d.m.v. het Nieuwe Digitaal werken (community tools).

 

Wat kun jij van ons verwachten?

We streven naar een Cliëntenraad van 5 leden incl. de voorzitter. De Cliëntenraad 1nP komt ongeveer 4-6 keer per jaar bij elkaar, maar we hebben ook veel digitaal contact in de cliëntenraad-community. Naast een reiskostenvergoeding ontvangt een cliëntenraadslid een vergoeding voor de werkzaamheden.

 

Informatie en aanmelding

Wil je meer weten? Klik dan hier voor het profiel en voor contactgegevens.