Home

Home

 

Stichting 1nP helpt u bij het vinden van de best passende professionals in de geestelijke gezondheidszorg. Wij werken in heel Nederland met regionale, multidisciplinaire teams. Zo combineren we de voordelen van een groot netwerk met de kleinschaligheid van op elkaar afgestemde specialisten.

 

Het is mogelijk om uw gesprekken live, digitaal, maar ook in een combinatie hiervan plaats te laten vinden. Samen met uw behandelaar kan er gekeken worden wat passend is en wat aansluit bij uw behandelvraag.

Wanneer u bewust kiest voor een volledige online behandeling kunt u zich hier aanmelden.

 

Uw behandelvraag is ons uitgangspunt.

 

Bij 1nP staat de cliënt centraal en is regisseur over diens eigen herstelgerichte traject. 1nP biedt hoogwaardige psychische of psychiatrische behandeling afgestemd op de individuele hulpvraag van de cliënt. We zorgen, ongeacht de financieringsgrond, voor de naadloze overgang van 'zelfzorg' en 'zelfmonitoring' naar 'samenzorg' en weer terug. De relatie cliënt-zorgprofessional staat in alles centraal, waarbij de zorgprofessional als deskundige de cliënt coacht bij diens concrete hulpvraag.
Naast deze persoonlijke benadering ondersteunt 1nP de herstelgerichte zorg voor de cliënten via een goed doordacht palet aan eigentijdse en digitale middelen, die passen in een toekomstbeeld van de ggz van morgen.

 

Zie ook onze brochure.

 

De behandeling verloopt volgens vaste stappen zoals vastgelegd in de landelijke richtlijnen en wordt vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering.
Denkt u hierbij wel aan uw eigen risico. Voor meer informatie over vergoedingen, zie Cliënten/Vergoeding.

 

Stichting 1nP maakt onderdeel uit van Parnassia Groep.

 

Facturatie

Vanaf januari 2022 werkt de ggz met een nieuw bekostigingssysteem: het ZorgPrestatiemodel (ZPM).

De intrede hiervan heeft gezorgd voor veel veranderingen bij instellingen en zorgverzekeraars met als gevolg enorme vertraging bij de contractonderhandelingen en de facturatie. Hierdoor zijn wij recentelijk gestart met factureren van de zorg over 2022. Echter nog niet alle facturen zijn goedgekeurd door de zorgverzekeraar. 1nP is momenteel druk met het corrigeren van de fouten waarna de facturen opnieuw worden ingediend. Hierdoor kan het dus zijn dat je nog een rekening van je zorgverzekeraar ontvangt m.b.t. het eigen risico 2022.

 

De zorgtrajecten over 2023 worden vanaf medio augustus 2023 gefactureerd wat betekent dat je in september geconfronteerd kunt gaan worden met het eigen risico 2023.

 

Vanaf het moment dat 1nP factureert word je geïnformeerd door jouw zorgverzekeraar omdat dit gevolgen heeft voor jouw eigen risico. Wanneer je het eigen risico in 2022 nog niet (volledig) verbruikt had, krijg je hierover een naheffing van je zorgverzekeraar. Ook voor 2023 zal een beroep op het eigen risico van jou gedaan worden. Mocht dit problemen opleveren, dan zijn er in de meeste gevallen betalingsregelingen met de zorgverzekeraars te trefften.  

 

Waardering op zorgkaart Nederland

Waardering op zorgkaart Nederland

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlStichting 1nP is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering